X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Karın Ağrısı, Kilo Kaybı ve Kansızlık Kanser Habercisi

Karın Ağrısı, Kilo Kaybı ve Kansızlık Kanser Habercisi

Devlet Hastanesi yeni atanan Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Erhan Ergin, görülme sıklığı giderek artan mide kanserine karşı uyardı.

KARIN AĞRISI, KİLO KAYBI VE KANSIZLIK 'KANSER' HABERCİSİ!

Devlet Hastanesi yeni atanan Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Erhan Ergin, görülme sıklığı giderek artan mide kanserine karşı uyardı. Mide kanserinin sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çeken Ergin, “Geçmeyen karın ağrısı,  kilo kaybı ve kansızlık yakınması 'kanser' habercisi olabilir.”dedi. Basit şikayetlerin hafife alınmaması gerektiğine vurgu yapan Ergin, hastalığın teşhisi için endoskopiden korkulmaması gerektiğini belirterek, Manisa Devlet hastanesinde uyutularak endoskopi işleminin yapıldığını söyledi.

 

Sağlık Müdürlüğü’nün Manisa’da her yıl 2 bin 800 kişiye kanser tanısı koyulduğuna yönelik açıklamaları korkuttu. Türkiye’de ve Manisa’da giderek artan kanser vakalarının ilk sıralarında yer alan mide kanseri hakkında Manisa Devlet Hastanesi’ne kısa bir süre önce atanan Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Erhan Ergin, önemli uyarılarda bulundu. Mide kanserinin belirtilerini anlatan Ergin şöyle konuştu: “Karın üzerinde mide bölgesi ve onun etrafındaki bölgede rahatsızlık hissi, ağrı ve dolgunluk hissi, kısa sürede kilo kaybı, bulantı ve kusma,  yemeklerden sonra rahatsızlık hissi, sindirim sisteminde kanama veya gizli kanama,  erken doyma hissi,  hastaların 2/3'ünde demir eksikliği anemisi hastalığın belirtilerindendir.”

BU BELİRTİLERDEN HANGİLERİ DAHA ÖNEMLİDİR?

Mide hastalıklarından bazılarının mide kanseriyle aynı belirtileri göstermesi nedeniyle kanserin geç teşhis edilmesinden yakınan Ergin, hastaların şikayetleri ciddiye almalarını istedi. Ergin üzerinde durulması gereken ciddi belirtileri şu ifadelerle anlattı: “Dışkı tahlilleri ile ortaya çıkacak olan gizli kanama erken bulgulardan biridir, ancak bu kanama halsizlik yapacak boyuta gelmedikçe fark etmek zordur. Kilo kaybı, iştahsızlık ve erken doyma bulguları genellikle geç dönem bulgulardır. Karın ağrısı genellikle çok şiddetli değildir ve çoğunlukla ihmal edilir. Bulantı, kusma, ağızdan veya makattan kanama (siyah renk dışkılama-melena) gibi bulgular ortaya çıkabilir. Midenin yemek borusuna yakın bölgelerindeki tümörlerde gıdaların yutulması sırasında zorluk (Disfaji) görülebilir.  Yemeklerden sonra mide bölgesinde rahatsızlık hissi mide kanserinin tek belirtisi olabilir. Bazen de özellikle mide kanserinin erken dönemlerinde anti-asit ilaçlar ve yemek ile ortadan kalkan ağrı gözlenebilir.Diğer kanser türlerinde olduğu gibi mide kanserinin oluşmasında birçok neden bulunuyor. Hızlı yemek yeme, alkol tüketme, hatta aşırı şalgam içip turşu yemek bile mide kanserine yakalanma riskini artırabiliyor.”

 

KİMLER DAHA RİSKLİ?

1. Helicobacter pylori: H. pylori mide içinde bulunabilen ve ülser, hazımsızlık gibi yakınmalara neden olabilen bir bakteridir. Bu bakterinin midede varlığı ile mide adenokarsinomu ve lenfoması arsındaki ilişki bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Bu bakterinin midede saptandığı her hastada her zaman hastalık oluşturması beklenmez fakat genetik yatkınlık ile beraber sorunları ortaya çıkardığı düşünülür,

 2. Cinsiyet: Erkeklerde mide kanseri kadınlara oranda iki katı sıklıkta görülür.

 3. Yaş: Erken yaşta mide kanseri görülmesi nadirdir. Mide kanseri 50 yaşından sonra görülme sıklığı artar,

 4. Yemek alışkanlıkları: Tütsülenmiş ve tuzlanmış gıdaları çok tüketen, koruyucu olarak nitrat kullanılmış gıdalar ana besin maddesi olan topluluklarda mide kanseri sık görülür. Odun yada kömür ateşinde ızgara yapılarak et tüketilmesi ile mide kanseri arasında ilişki bildirilmiştir. Bunun yanında taze meyve ve sebzelerin çok tüketilmesi mide kanserinde koruyucu etkiye sahiptir.

 5. Sigara içilmesi

6. Şişmanlık

7. Pernisyöz anemi: Atrofik gastrit ile birliktedir ve B12 vitamini eksikliği görülür. Bu hastalarda mide kanseri riski artmıştır.

 8. Ailede mide kanseri öyküsü: Mide kanseri olan hastaların birinci derece yakınlarında gene mide kanseri olma oranı yüksektir. Bunun yanında bazı ailelerde mide kanseri oldukça sık görülür. Bu ailelerden en tanınmış olanı Napolyon Bonaparte'ın ailesidir. Günümüzde şüpheli hastalarda CDH1/E-cadherin geninin mutasyonunun DNA testi ile saptanmasıyla ailevi mide kanseri hastalarına önceden tanı konulabilmektedir. Bu gende olan mutasyon ile birlikte meme kanseri riski de artar. Bu gen mutasyonunun saptandığı hastalarda proflaktik olarak midenin cerrahi olarak çıkarılması önerilir ve meme kanseri için tarama yapılır. Familyal adenomatöz polipozisi (FAP) olan hastalarda mide kanseri oranı artmıştır. Kolon ve Rektum kanserlerinin % 5-10'unu oluşturan Herediter Nonpolipozis Kolorektal Kanseri (HNPCC) olan hastalarda mide kanseri olma olasılığı da yüksektir. Juvenil polipozis sendromu (JPS) olan hastalarda mide kanseri açısından tarama yapılmalıdır,

 9. Kan grubu: Kan grubu A olan hastalarda mide kanseri riski yüksektir,

 10. Daha önceden mide ameliyatı geçirilmiş olması: Daha önce herhangi bir nedenle midesinden ameliyat olan hastalarda uzun dönem içinde kanser gelişme oranı artar. Mide ameliyatı geçiren hastalarda yakınmasız olsalar dahi kontrol amaçlı endoskopik tetkik önerilir.

ERKEN TANI HAYAT KURTARICI

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi mide kanserinde de erken tanının hayat kurtarıcı nitelikte olduğunu kaydeden Ergin, erken tanıyla hastalıktan kurtulma ihtimalinin yüzde 100’e kadar çıktığını anlattı. Ergin, “Mide kanserinin tedavisi ve hastalıksız hayatta kalım süresini etkileyen en önemli nokta erken teşhis Geç  evrede tespiti tedavinin başarısını azaltıyor. Tespit edilecek mide kanseri, zaman kaybı döneminde ilerlediğinden tedavisi zor aşamalara gelmektedir. Unutulmamalı ki mide kanserinde erken tanı çok önemli ve hayat kurtarıcıdır. Erken yakalanırsa, kişinin bu hastalıktan tamamen kurtulma ihtimali yüzde 100'e yakındır.”dedi.

 

TEŞHİSDE ENDOSKOPİK KONTROL ŞART

Mide kanseri tanısında endoskopinin şart olduğunu açıklayan Doktor Ergin, endoskopiden korkulmaması gerektiğini söyledi. Manisa Devlet Hastanesi’nde endoskopi işleminin uyutularak yapıldığını söyleyen Ergin, hastanın hiçbir şey hissetmeden normal hayatına döndüğünü ifade etti. Ergin şöyle konuştu: “Üst gastrointestinal sistem endoskopisi ve biopsi mide kanseri tanısı için en uygun yöntemdir. Tümörün yeri, büyüklüğü, yayılım derecesi endoskopi ile belirlenebilir. Hastalar zor olduğu düşüncesiyle endoskopik incelemeden kaçıyor. Oysa ki bugünkü teknolojik imkanlarla hastalara hiç hissettirmeden inceleme yapılabilmekte ve bu işlem oldukça kısa sürede tamamlanabilmektedir.”

Mide kanseri teşhisindeki diğer yöntemler hakkında bilgi veren Ergin, “Bilgisayarlı Tomografi: Karın ve pelvisin bilgisayarlı tomografisi ameliyat öncesinde yapılmalıdır. Yemek borusuna yakın bölgedeki (proksimal) tümörlerde toraksında tomografik tetkiki gereklidir.Akciğer grafisi: Mide kanserinin metastazını ortaya koymada etkilidir. Bunun yanında hastanın fonksiyonel durumunu belirlemede kullanılabilir.Baryumlu çift kontraslı üst gastrointestinal sistem grafisi: Tanısal değeri endoskopi kadar yüksek değildir. Ülser kanser ayırımı sorununda biopsi alınamadığı için mutlaka endoskopi gerekli olur.”dedi.

TEDAVİDE CERRAHİ OPERASYON KURTARICI

Mide kanserlerinde ileri evreye gelmemiş vakaların ameliyatla kurtarılabildiğine dikkat çeken Ergin, hastanın midesinin tamamının alınması halinde bile normal hayatına devam edebildiğini kaydetti. Ergin şöyle konuştu: “Erken teşhis edilmiş, henüz midenin iç yüzeyinde sınırlı kanserlerde endoskopik olarak tümör çıkarılabilmekte, diğer durumlarda da laparoskopik ve açık yöntemlerle ameliyat yapılabilmektedir. Mide kanseri nedeniyle ameliyat edilen, kısmen ya da tamamen mideleri alınan hastalar, operasyon sonrasında belli bir adaptasyon döneminin ardından yeme içme işlevlerini sorunsuz yerine getirmektedir”.

Hastalığın tedavisinde kemoterapi ve radyoterapinin çok etkili olmadığını açıklayan Ergin, ancak ileri evre mide tümörü olan hastalarda ameliyat öncesinde tümörün küçültülerek hastanın cerrahi müdahaleye elverişli olması konusunda bilimsel araştırmaların yapıldığını söyledi.

KENDİSİ DE MİDE KANSERİNDEN KORKTU

Mesleğe başladığı günlerde yaşadığı bir anıyı anlatan Ergin, mide kanseri teşhisi koyduğu hastalardan sonra endoskopi masasına kendisinin yattığını söyledi. Ergin şöyle konuştu: “İlk hasta 19 yaşında genç bir erkekti .Uzun zamandır kansızlık ve kilo kaybı yakınması olduğu için endoskopi yaptırmaya gelmişti. Endoskopide midede kanser olduğunu saptamıştım.İkinci hastam genç bir bayandı. Kendisi aynı zamanda tıp fakültesinde asistan doktordu. Yıllardır anemi yakınması varmış son zamanlarda ise iştahsızlık ve karın ağrıları başlamış. Endoskopide yine mide kanseri saptadığım zaman şok olmuştum. Bende de 2 haftadır ekşime, bulantı yakınması olduğu için hemen 3 hasta olarak masaya ben yattım ve uzman doktor meslektaşımdan bana endoskopi yapmasını rica ettim. Bende özofajit, gastrit saptanmıştı.”