Karaciğer

Karaciğer

Karaciğerin Fonksiyonları
Karaciğer 1200-1500 gram ağırlığında vücudun en büyük parankimatöz organıdır. Karaciğer başlıca 4 ayrı yapı elemanından oluşur. Hepatositler, safra sistemi, damarlar ve bağ dokusu. Hepatositler karaciğer esas hücreleri olup, birçok sistemin yürütülmesinden sorumludur. Safra sistemi hepatositler arasında safra kanalikülleri olarak başlar ve duodenumda ampulla vater ile sonlanır. Günde ortalama 600-1600 ml arasında üretilen safra, safra kesesinde depolanarak 10 kat yoğunlaşır. Karaciğere iki damar sistemi ile kan taşınır. Portal ven ile özefagus dışı bütün gastrointestinal sistemin, pankreas ve dalağın venöz kanları doğrudan karaciğere taşınır. Bu yol ile alınan her türlü gıda maddesi, barsak kaynaklı zararlı ve faydalı maddeler, pankreas hormonları ve dalaktan kanın yıkım ürünleri gelir. Hepatik arter ile bol oksijenli ve yüksek basınçlı kan karaciğer kapiller damarları olan sinüzoidler ile karışarak hepatositlerin beslenmesini sağlar. Vücut savunma sisteminin en geniş ağını teşkil eden kupffer hücreleri sinüzoid duvarlarına yerleşmiş olup kan ile karaciğere ulaşan zararlı ve gereksiz maddelerin filtrasyonunu sağlar. Karaciğer sindirim kanalı ile vücudun diğer doku ve organları arasında bir aracı ve koruyucu gibi yerleşmiştir.
Karaciğer birçok önemli fonksiyona sahiptir. Bunlardan başlıcaları şu şekilde sıralanabilir.
1. Safra yapımı
2. Karbonhidratların depolanması ve salınması
3. Üre yapımı
4. Yağ ve Kolesterol metabolizmasının düzenlenmesindeki fonksiyonlar
5. Plazma proteinlerinin yapılması
6. Bazı polipeptit hormonların inaktivasyonu
7. Sürrenal korteks ve gonad hormonlarının reduksiyon ve konjugasyonu
8. 25-hidroksikolekalsiferolün sentezi
9. Birçok ilaç ve toksinin detoksifikasyonu